Jak se stát členem Vlastivědného spolku

V podstatě je to velice jednoduché.
  • Nechceme po vás žádné závazky, neplatíte žádné příspěvky či poplatky.
  • Předpokládáme však, že se chcete stát členem Vlastivědného spolku z toho důvodu, že se zajímáte o historii našeho regionu, města Červený Kostelec, osobnosti a rodáky našeho města. Prostě že vám není vaše okolí a historie tohoto okolí lhostejná.
  • Předpokládáme, že se chcete aktivně zapojit do našich činností a svou prací přispívat k podpoře této činnosti. Žádný z našich členů neprovádí činnost pro Vlastivědný spolek z výdělečných pohnutek, naopak nabízí svůj volný čas a osobní úsilí k podpoře činnosti spolku.
Stačí tedy vyplnit papírovou přihlášku (viz také níže v příloze) a tuto nám odeslat (stačí e-mailem: vlastivedny.spolek@cervenokostelecko.cz). Případně stačí vyplnit i tento elektonický formulář přihlášky členství ve Vlastivědném spolku.
Zaevidujeme vás a budeme vás kontaktovat.

Na čem s námi nejčastěji spolupracují naši členové:
  • příprava výstav, expozic při jejich instalaci
  • organizace výstav, dozor při výstavách
  • pomoc při organizaci Muzejního depozitáře
  • vyhledávání materiálů, příprava článků, pomoc při editorské činnosti
  • samozřejmě uvítáme i vaši aktivní editorskou činnosti (články, publikace, sborníky apod.)
  • sběr regionálních dat, rozhovory s rodáky apod.
Samozřejmě máte možnost nás navštívit přímo v rámci např. konzultačních dní v Muzejních depozitáři či na některé z našich akcí a tam se s námi dohodnout a přihlásit se za člena Vlastivědného spolku.

Rádi mezi sebou uvítáme ochotné, komunikativní a příjemné zájemce o členství.
Ċ
Infocentrum Červený Kostelec,
4. 3. 2014 8:13
Comments