Jak lze objednat či získat sborník Rodným krajem?

Objednávka vlastivědného sborníku Rodným krajem

Pokud si chcete objednat vlastivědný sborník Rodným krajem, stačí nás jen kontaktovat na tel. čísle 491 465 919 nebo e-mailem na mksck@mksck.cz, kde uvedete svoje jméno, příjmení a adresu, na kterou chcete sborník zasílat.
Cena sborníku:
1 ks 30 Kč + 18 Kč poštovné
2 ks 60 Kč + 18 Kč poštovné

Kontaktní informace redakce sborníku

Sborník vydává Vlastivědný spolek při Městském kulturním středisku Červený Kostelec ve spolupráci s Městskou knihovnou Červený Kostelec, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, Městskými úřady Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov, Úpice, Stárkov, Velké Poříčí, Obecním úřadem Červená Hora, Dolní Radechová, Havlovice, Hořičky, Chvalkovice, Malé Svatoňovice, Studnice, Velké Svatoňovice, Zábrodí, Žernov.

Adresa redakce

Městská knihovna Červený Kostelec, Sokolská 293, 549 41 Červený Kostelec, 
Pokyny a informace pro autory: redakce tel. 608 346 878

Administrace sborníku (objednávky, fakturace, rozesílání, prodej)

Městské kulturní středisko Červený Kostelec
Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, e-mail: mksck@mksck.cz, tel. 491 465 919 
Internetová verze sborníku: www.cervenykostelec.cz
  • Redaktorka - Mgr. Vojtěch Kábrt
  • Redakční rada sborníku
  • Grafická úprava - Kateřina Laštovičková a Kazi Štelzigová Hronov
  • Tisk - Tiskárna V&H Print Hlávko s. r. o., Nové Město nad Metují
  • Náklad - 1500 výtisků. Cena: 30 Kč
  • Registrace - MK ČR E 11961, ISSN 1210-6135
  • Konečná cena pro odběratele 30 Kč, při zasílání je účtováno poštovné.
  • Nevyžádané fotografie a dokumenty se nevracejí.
  • Za obsah článků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo na drobné tiskové úpravy.
Comments