Regionální soutěž dětských prací "Děti rodnému kraji"

Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci ve spolupráci s Městem Červený Kostelec a redakcí vlastivědného sborníku Rodným krajem pravidelně vyhlašuje regionální soutěž dětských prací v kraji Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků s názvem "Děti rodnému kraji"

Vyhlašovaná témata soutěže

- literární práce
- rukodělné práce
- výtvarné práce
- fotografické práce

Typy přihlašovaných škol do soutěže (státní i soukromé)

- mateřské školky
- základní školy
- střední školy, učiliště a gymnázia
- základní umělecké a speciální školy
Tato soutěž je vyhlašována vždy na dvouleté období a zapojují se do ní školy a vzdělávací zařízení z regionu spadajícího do Edice sborníku Rodným krajem. V každém vyhlašovaném ročníku je pak soutěž vyhlášena na jiné téma a zadání prací a přispívá tak k rozvoji dětí a mládeže v našem regionu. Aktuální propozice soutěže naleznete níže v textu a příloze stránky.

Soutěž je zpravidla vyhlašována na přelomu kalendářního roku s podrobným zadáním, s kterým jsou seznámeny jednotlivé školy a školská zařízení. Snahou je, aby tyto školy mohly zdárně zapracovat danou tématiku do vyučovacích témat a poté v prvních měsících následujícího roku vyhodnotit práce žáků a studentů na školách a přihlásit práce do soutěže. Uzávěrka prací do soutěže je zpravidla do konce února druhého roku. Následuje vyhodnocení odbornou porotou a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií spojené s výstavou a vernisáží.

Nutno podotknout, že soutěž si za své dlouhé trvání zajistila již mnoho příznivců a jako vyhlašovatelé této dětské soutěže jsme hrdi na to, že přispívá k rozvoji dětské a mládežnické tvorby a napomáhá při vytváření jejich vztahu k rodnému kraji.

uzavřené ročníky soutěže "Děti rodnému kraji"

 1. ročník    1997-1998    téma literární a výtvarná tvorba (motiv: o svém vztahu k domovu, rodině...)
 2. ročník    1999-2000    téma literární tvorba (motiv: zaznamenat obraz z historie obce, významnou osobnost...)
 3. ročník    2001-2001    téma fotografická tvorba (motiv: náš kraj očima mladých fotografů)
 4. ročník    2002-2003    téma modelování různých materiálů (motiv: model stavby, sochy či exteriéru města)
 5. ročník    2004-2005    téma literární tvorba (motiv: čím žije naše město)
 6. ročník    2006-2007    téma výtvarná tvorba (motiv: pohled na město, zajímavé nebo historické budovy)
 7. ročník    2008-2009    téma fotografická tvorba (motiv: zákoutí města)
 8. ročník    2010-2011    téma literární tvorba (motiv: pohádka nebo pověst)
 9. ročník    2012-2013    téma literární, výtvarné, rukodělné, fotografické tvorby (motiv: 650 let Červeného Kostelce)
10. ročník   2014-2015    téma literárně-fotografické (motiv: Postřehy z mého kraje)

Aktuální ročník regionální soutěže "Děti rodnému kraji"

Pro období let 2017-2018/ je vyhlášen 11. ročník soutěže
, jeho hlavním tématem je 180 let od pobytu Boženy Němcové v našem kraji a v Červeném Kostelci..

Pro období 2017-2018 jsme zvolili téma, které je našemu kraji hodně blízké a to pobyt významné spisovatelky Boženy Němcové v našem kraji kraji, kdy si připomínáme 180 let od tohoto pobytu. Formy jednotlivých prací jsou různé, nechali jsme záměrně velký výběr na autorech prací. Můžete tak vybírat z literárních útvarů, fotografie s komentářem, kreseb míst, kreseb pohádkových postav, ručních prací (háčkované, paličkované nebo pletené), vytváření trojrozměrných modelů pohádkových postav apod. 

Věříme, že právě široký výběr nejrůznějších forem soutěžních prací umožní autorům ukázat svou tvořivost, nápaditost a především zručnost. Základem by však vždy měla zůstat spojitost se základním tématem a tím je 180 let od pobytu Boženy Němcové v našem kraji a její odkaz, který nesmazatelně zanechala v našem regionu. 

Soutěž je přístupná všem mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám či speciálním školám či kroužkům z našeho kraje.

Těšíme se na vaše soutěžní práce.

Podrobné propozice soutěže jsou k dispozici na těchto stránkách:
Ċ
Infocentrum Červený Kostelec,
4. 9. 2017 2:12
Comments