Zajímavé odkazy

Vyhledávací rejstřík Sborníku RODNÝM KRAJEM

přidáno: 14. 12. 2016 7:27, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 14. 12. 2016 8:09 ]

https://www.cervenykostelec.cz/sborniky-rodneho-kraje
Byl spuštěn vyhledávací rejstřík SBORNÍKU RODNÝM KRAJEM.  Podle zvolených kritérií je možné vyhledávat jednotlivé články ve vydaných číslech tohoto vlastivědného sborníku  

Prozatím rejstřík umožňuje vyhledání umístění článků, filtrovaných dle vybraných kritérií (autor, název článku, osobnost, datum narození/úmrtí, obsah článku, sekce sborníku  apod.. Výsledkem je pak rozpis umístění článků v jejich vytištěné podobě, což usnadní orientaci při zpětném vyhledávání článků.
Postupně budou propojovány jednotlivé položek rejstříku s elektronickou podobou vlastivědného sborníku Rodným krajem, čímž se ulehčí vyhledávání a zpřístupní se i obsah sborníku dalším čtenářům, odborníkům, badatelům a regionalistům..Bibliografie dějin Českých zemí

přidáno: 11. 4. 2016 3:43, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 28. 12. 2017 2:27 ]

Bibliografie dějin Českých zemí poskytuje na webu veřejný bezplatný přístup do databází, které v současnosti obsahují více než 300 000 záznamů odborné literatury od r. 1990, výběrově od r. 1945.Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace.

Kde tyto údaje najdete: Historický ústav AV ČR

Vyhledávat zde také můžete:
Historická bibliografie od r. 1990 (výběrově od r. 1945)
Databáze Historické bibliografie zachycuje odbornou a vědeckou literaturu oboru historie a příbuzných vědních oborů (archeologie, etnologie, právní věda, literární věda, památková péče, historická geografie a kartografie, historická onomastika a toponomastika, historická demografie atd) od roku 1990 (výběrově od roku 1945).

K dispozici jsou i další informace
Český časopis historický 1895-2012
Databáze rejstříků Českého časopisu historického zachycuje obsah jednotlivých ročníků tohoto významného vědeckého časopisu od jeho vzniku v roce 1895 do roku 2012 (celkem 110 ročníků).

Excerpované dokumenty
Databáze excerpovaných dokumentů poskytuje přehled o všech časopisech, sbornících a monografiích, jejichž části (studie, čláky, kapitoly) byly rozepsány do databází BDČZ. Zároveň poskytuje přehled o webových stránkách domácích a zahraničních periodik a jejich obsahu.


Východočeské archívy

přidáno: 4. 4. 2015 4:34, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 4. 4. 2015 4:34 ]

E-europeana

přidáno: 4. 4. 2015 4:16, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 4. 4. 2015 4:24 ]

Evropská digitální knihovna Europeana

www.europeana.eu

Europeana je internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy.

Umožňuje vyhledávat sbírkové předměty či exponáty na evropské úrovni.

přístup do Europeany naleznete na www.europeana.eu

E-sbírky

přidáno: 4. 4. 2015 4:13, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 4. 4. 2015 4:21 ]

Databáze českého národního muzea e-Sbírky


http://www.esbirky.cz/
e-SBÍRKYje databáze českého Národního muzea. Shromažďuje údaje o sbírkových předmětech všech českých muzeí. 

přístup do e-Sbírky naleznete na http://www.esbirky.cz/

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek. Je přístupný bez finančního a lokálního omezení. Vyhledávat a prohlížet lze předměty, fotografie a zvukové nahrávky skrze vyhledávací systém, jenž je rozdělen do kategorií podle instituce, typu sbírky, materiálu, místa původu nebo datace. Struktura vyhledávání je vypracována tak, aby sloužila laické veřejnosti i odborníkům.

eSbírky jsou Národním agregátorem České republiky pro Europeanu – databázi digitalizovaného kulturního dědictví v evropském měřítku. Svým obsahem tedy šíří eSbírky povědomí o českém muzejním bohatství a navazují důležitá zahraniční partnerství.

1-5 of 5