Bibliografie dějin Českých zemí

přidáno: 11. 4. 2016 3:43, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 28. 12. 2017 2:27 ]
Bibliografie dějin Českých zemí poskytuje na webu veřejný bezplatný přístup do databází, které v současnosti obsahují více než 300 000 záznamů odborné literatury od r. 1990, výběrově od r. 1945.Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace.

Kde tyto údaje najdete: Historický ústav AV ČR

Vyhledávat zde také můžete:
Historická bibliografie od r. 1990 (výběrově od r. 1945)
Databáze Historické bibliografie zachycuje odbornou a vědeckou literaturu oboru historie a příbuzných vědních oborů (archeologie, etnologie, právní věda, literární věda, památková péče, historická geografie a kartografie, historická onomastika a toponomastika, historická demografie atd) od roku 1990 (výběrově od roku 1945).

K dispozici jsou i další informace
Český časopis historický 1895-2012
Databáze rejstříků Českého časopisu historického zachycuje obsah jednotlivých ročníků tohoto významného vědeckého časopisu od jeho vzniku v roce 1895 do roku 2012 (celkem 110 ročníků).

Excerpované dokumenty
Databáze excerpovaných dokumentů poskytuje přehled o všech časopisech, sbornících a monografiích, jejichž části (studie, čláky, kapitoly) byly rozepsány do databází BDČZ. Zároveň poskytuje přehled o webových stránkách domácích a zahraničních periodik a jejich obsahu.


Comments