Evropská digitální knihovna Europeana

www.europeana.eu

Europeana je internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy.

Umožňuje vyhledávat sbírkové předměty či exponáty na evropské úrovni.

přístup do Europeany naleznete na www.europeana.eu

Comments