https://www.cervenykostelec.cz/sborniky-rodneho-kraje
Byl spuštěn vyhledávací rejstřík SBORNÍKU RODNÝM KRAJEM.  Podle zvolených kritérií je možné vyhledávat jednotlivé články ve vydaných číslech tohoto vlastivědného sborníku  

Prozatím rejstřík umožňuje vyhledání umístění článků, filtrovaných dle vybraných kritérií (autor, název článku, osobnost, datum narození/úmrtí, obsah článku, sekce sborníku  apod.. Výsledkem je pak rozpis umístění článků v jejich vytištěné podobě, což usnadní orientaci při zpětném vyhledávání článků.
Postupně budou propojovány jednotlivé položek rejstříku s elektronickou podobou vlastivědného sborníku Rodným krajem, čímž se ulehčí vyhledávání a zpřístupní se i obsah sborníku dalším čtenářům, odborníkům, badatelům a regionalistům..