Hledáme historické materiály

Hledáme další nové materiály pro naši práci....

Hledáme materiály na připravované akce - pomůžete nám?

V letošním roce 2019 si připomínáme několik významných výročí. Zde je jejich neúplný stručný výčet:

  • Jednou z významných událostí je rok 1899 a pořádání VELKÉ KRAJINSKÉ VÝSTAVY v ČERVENÉM KOSTELCI. Připomínáme si 120 let od pořádání této velké akce, která svým rozsahem přesahovala samotné území města.
  • Letos si také připomínáme 140 let od narození JOSEFA DOLEŽALA, zakladatele místních grafických závodů.
  • Připomínáme si také 110 let od narození a 40 let od úmrtí známého červenokosteleckého malíře, grafika, krajináře, portrétisty, karikaturisty, publicisty a účastníka zahraničního odboje JINDŘICHA KŘEČKA - JITUŠE.
  • dobové fotografie města, významných událostí a osobností
  • Informace o řezbáři betlémů Josefu Vondrovi, jeho betlémech

A proto sháníme pro doplnění případné materiály (fotografie, dopisy, dokumentaci) k těmto osobám či událostem. Budeme velice rádi, pokud byste nám pomohli při přípravě těchto oslav a připomenují a poskytli nám tyto materiály do Muzejního depozitáře, případně nám umožnili jejich zapůjčení či okopírování. Předem děkujeme.

Hledáme nové materiály