Muzejní depozitář

UPOZORNĚNÍ:

V současné době probíhá příprava stěhování prostor našeho muzejního depozitáře z jeho současného umístění v Knihovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici. 

Daný prostor musíme, vzhledem k plánované kompletní rekonstrukci budovy a celkové změně koncepce užívání budovy, nahradit prostorem jiným v rámci Červeného Kostelce, a tak to pro nás znamená hlavně vše zabalit, sepsat, převést a znovu uložit na novém místě. Celý proces bude určitě nějakou dobu trvat, nicméně věříme, že se vše úspěšně podaří. 

Následně vás budeme informovat o novém umístění muzejního depozitáře. I z tohoto důvodu musíme nyní ukončit případné návštěvy v našem muzejním depozitáři pro veřejnost, nicméně jakmile to bude alespoň trochu možné, rádi vás přivítáme v nových prostorách. Děkujeme za pochopení. V případě potřeby nás kontaktujte.

Muzejní depozitář se nachází v Červeném Kostelci v prostoru Knihovny Břetislava Kafky v Sokolské ulici. 

V podkrovní vestavbě bylo v letech 2011-2012 vybudováno z původních půdních prostor několik místností, které v současné době využívá pro svou činnost právě Vlastivědný spolek a Knihovna Břetislava Kafky. Na základě dohody obou organizací je tento prostor chápán a nazýván jako Multifunkční centrum. Snahou je tento prostor využívat pro aktivity podporující činnosti Vlastivědného spolku a Knihovny Břetislava Kafky.

Co lze umístit do Muzejního depozitáře

Jak umístit věci do Muzejního depozitáře

V rámci tohoto prostoru je uzpůsobeno samostatné oddělení jako Muzejní depozitář. Ve spolupráci s Městem Červený Kostelec byl prostor Muzejního depozitáře vybaven nábytkem a dalším vybavením a slouží k uchovávání archiválií.

Co všechno uchováváme v Muzejním depozitáři? Tak především jsou to nejrůznější písemnosti a fotodokumentace vztahující se k Červenému Kostelci, jeho historii, místnímu regionu, významným osobnostem města a rodákům města. Nemalou část tvoří také dobové obrazy či fotografie, menší část pak objemnější a hmotnější předměty jako je dobové vybavení, informační nástěnky a tabla, sošky apod.

K čemu vlastně Muzejní depozitář slouží? Zejména je využíván jako jakási výchozí základna při zpracovávání nejrůznějších dobových témat vztahujících se k našemu městu. Umožňuje studování dobových materiálů a písemností a na jejich základě přípravu nejrůznějších článků, výstav, sborníků či knih, které jsou následně využívány pro pedagogickou či osvětovou činnost.

Snahou Vlastivědného spolku je aktivně rozvíjet činnost Muzejního depozitáře a dlouhodobě usilovat o podporu muzejnictví v rámci Červeného Kostelci. Chceme proto svou činností působit na širokou veřejnost a s podporou místních usedlíků, rodáků a dalších regionálních nadšenců obohacovat současné sbírky. 

Proto uvítáme jakékoliv nabídky (co lze umístit do Muzejního depozitáře) na doplnění Muzejního depozitáře dalšími materiály, písemnostmi, fotodokumentací apod. Neváhejte nás proto kontaktovat v případě, kdy máte podobné materiály k dispozici a uvažujete o jejich umístění do Muzejního depozitáře (jak umístit věci do Muzejního depozitáře). 

Chceme zejména zachránit maximum písemností a dalších dokumentů a fotografií před jejich úplným zničením a umožnit jejich uložením do Muzejního depozitáře jejich další využití pro budoucí generace. Chceme, aby se historie našeho regionu mohla aktivně využívat i nadále a přispěla tak k osvětě dalších generací.

Něco málo z historie Muzejního depozitáře.

Velmi krátce k historii Vlastivědného muzea V Červeném Kostelci. Ano, v Červeném Kostelci muzeum bylo. Brzy po vzniku samostatného státu v r. 1918, zasáhla touha o vytvoření svého muzea i naše město. Nositelem myšlenky byl zejména Josef Hurdálek /1885-1944/, v té době odborný učitel. A také Břetislav Umlauf /1886-1955/, ředitel Městské spořitelny. Čekalo se na vhodné prostory. 

Vlastní muzeum bylo otevřeno 28. 5. 1939 ve 3. podlaží nově postavené Městské spořitelny na náměstí. Pět místností a chodba, 3.840 řádně evidovaných předmětů. Postupné úmrtí hlavních iniciátorů a hlavně, péče komunistického režimu, nepřály vlastivědné práci. Muzeum se postupně likvidovalo a písemně bylo zrušeno 5. 2. 1963 radou MNV. Část sbírek se nechala bez dozoru, část převezla do depozitářů okolních muzeí. 

Dlouhé roky byla tato situace přehlížena. Teprve v r.1997 se podařilo nalézt prostory ke zřízení alespoň depozitáře. Ustavený muzejní kroužek v čele s regionálním historikem Josefem Štěpařem /1924-2011/ o depozitář pečoval a obohacoval jeho skromné sbírky. Práce muzejního kroužku je pro nadšence, zadarmo.

Na přelomu roku 2013-2014 došlo k přestěhování Muzejního depozitáře a jeho sbírek do nového prostoru v rámci Multifunčního centra v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci a začala se rozvíjet další etapa jeho činnosti.