Co lze umístit do Muzejního depozitáře

Co vše lze vlastně umístit do Muzejního depozitáře?

Muzejní depozitář při Vlastivědném spolku v Červeném Kostelci má zájem zejména o materiály vztahující se k městu Červený Kostelec, jeho historii (dávné i nedávné). blízkému regionu města, osobnostem regionu a místním rodákům.

Naším zájmem je získávat do Muzejního depozitáře zejména následující materiály:

  • fotodokumentace města, regionu, událostí, osobností
  • písemnosti - zřizovací listiny, plány rozvoje města
  • dobové pohledy, pohlednice, turistické brožury
  • dopisy, písemná korespondence významných osobností a rodáků
  • malby, kresby místních malířů, grafiků
  • regionální literatura, sborníky, články, noviny, další periodika či jiná literatura
  • obrazy, tabla, plakáty
  • vývěsní štíty, směrovky a historické ukazatele
  • odznaky, medaile, pamětní plakety, památné mince
  • soukromé sběratelské sbírky

Samozřejmě se nebráníme umístění i dalších materiálů a jednotlivých věcí. S ohledem na stávající prostory se snažíme získávat zejména materiály, které nezabírají velký prostor, nicméně v případě zájmu o umístění i těchto materiálů a věcí se jistě nalezne oboustranně uspokojivé řešení.

V případě, že vlastníte podobné předměty a sbírky a uvažujete o ukončeni této své sběratelské činnosti, nabízíme vám v podobě Muzejního depozitáře odbornou pomoc při zachování těchto vašich sbírek a pokračování při rozvíjení těchto sbírek i do budoucnosti.

Do Muzejního depozitáře nemusíme umísťovat pouze ucelené sbírky, ale i jednotlivé dokumenty či materiály, takže tuto možnost uložení využijete i v případech, kdy jste podobné jednotlivé materiály nalezli například na půdě, při úklidu domu, likvidaci firmy či pozůstalosti apod.

Neváhejte nás proto kontaktovat. Dohodneme si společný termín prohlídky materiálů či sbírek a dohodneme i způsob jak umístit věci do Muzejního depozitáře.