Jak umístit věci do Muzejního depozitáře

Jak vlastně můžete umístit věci do Muzejního depozitáře?

V podstatě velice jednoduše.

Stačí nás kontaktovat (e-mailem, telefonicky). To je první a nejdůležitější krok.

Další postup předání věcí a jejich umístění se obecně dá definovat následujícími kroky:

  • budeme vás zpětně kontaktovat a domluvíme si osobní schůzku
  • v případě drobnějších věcí je můžete samozřejmě přinést přímo do prostor Muzejního depozitáře (doporučujeme předem sjednat schůzku)
  • provedeme prohlídku předmětů, materiálů či sbírek
  • stanovíme si způsob převzetí a převodu materiálů, věcí, písemností apod.
  • doplnění sbírek u nás v Muzejním depozitáři zaevidujeme do tzv. Přírůstkové knihy (evidujeme všechny přírůstky)
  • vystavíme vám doklad o předání/převzetí věcí a sbírkových materiálů
  • .... a samozřejmě budeme velice vděčni za vaši ochotu, podporu a důvěru v naši činnosti v rámci Muzejního depozitáře a Vlastivědného spolku

V případě většího počtu materiálů či objemnějších sbírek zajistíme i jejich přepravu na naše náklady.

Sbírky jsou následně evidovány a umístěny v rámci Muzejního depozitáře ve vytápěných, uzavřených a zabezpečených prostorech.

Velice si vážíme všech dárců, kteří přispěli umístěním materiálů do našich sbírek. Neděláme rozdíl mezi rozsáhlou ucelenou sbírkou a drobnými jednorázovými materiály.

Od roku 2019 připravujeme, že se vždy alespoň jednou ročně bude realizovat samostatná výstava nových přírůstků Muzejního depozitáře, kterou chápeme i jako poděkování všem dárcům.