Soutěž Děti rodnému kraji

Regionální soutěž dětských prací "Děti rodnému kraji"

Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci ve spolupráci s Městem Červený Kostelec a redakcí vlastivědného sborníku Rodným krajem pravidelně vyhlašuje regionální soutěž dětských prací v kraji Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků s názvem "Děti rodnému kraji"

Tato soutěž je vyhlašována vždy na dvouleté období a zapojují se do ní školy a vzdělávací zařízení z regionu spadajícího do Edice sborníku Rodným krajem. V každém vyhlašovaném ročníku je pak soutěž vyhlášena na jiné téma a zadání prací a přispívá tak k rozvoji dětí a mládeže v našem regionu. Aktuální propozice soutěže naleznete níže v textu a příloze stránky.

Soutěž je zpravidla vyhlašována na přelomu kalendářního roku s podrobným zadáním, s kterým jsou seznámeny jednotlivé školy a školská zařízení. Snahou je, aby tyto školy mohly zdárně zapracovat danou tématiku do vyučovacích témat a poté v prvních měsících následujícího roku vyhodnotit práce žáků a studentů na školách a přihlásit práce do soutěže. Uzávěrka prací do soutěže je zpravidla do konce února druhého roku. Následuje vyhodnocení odbornou porotou a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií spojené s výstavou a vernisáží.

Nutno podotknout, že soutěž si za své dlouhé trvání zajistila již mnoho příznivců a jako vyhlašovatelé této dětské soutěže jsme hrdi na to, že přispívá k rozvoji dětské a mládežnické tvorby a napomáhá při vytváření jejich vztahu k rodnému kraji.

Typy přihlašovaných škol do soutěží (státní i soukromé)

 • mateřské školky
 • základní školy
 • střední školy, učiliště a gymnázia
 • základní umělecké a speciální školy

Vyhlašovaná témata soutěží

 • literární práce
 • rukodělné práce
 • výtvarné práce
 • fotografické práce

Uzavřené ročníky soutěže "Děti rodnému kraji"

 • 1. ročník 1997-1998 téma literární a výtvarná tvorba (motiv: o svém vztahu k domovu, rodině...)
 • 2. ročník 1999-2000 téma literární tvorba (motiv: zaznamenat obraz z historie obce, významnou osobnost...)
 • 3. ročník 2001-2001 téma fotografická tvorba (motiv: náš kraj očima mladých fotografů)
 • 4. ročník 2002-2003 téma modelování různých materiálů (motiv: model stavby, sochy či exteriéru města)
 • 5. ročník 2004-2005 téma literární tvorba (motiv: čím žije naše město)
 • 6. ročník 2006-2007 téma výtvarná tvorba (motiv: pohled na město, zajímavé nebo historické budovy)
 • 7. ročník 2008-2009 téma fotografická tvorba (motiv: zákoutí města)
 • 8. ročník 2010-2011 téma literární tvorba (motiv: pohádka nebo pověst)
 • 9. ročník 2012-2013 téma literární, výtvarné, rukodělné, fotografické tvorby (motiv: 650 let Červeného Kostelce)
 • 10. ročník 2014-2015 téma literárně-fotografické (motiv: Postřehy z mého kraje)
 • 11. ročník 2017-2018 téma literární, výtvarné a rukodělné (motiv: Pobyt spisovatelky Boženy Němcové v našem kraji a v Červeném Kostelci)