Jak lze objednat sborník Rodným krajem

Objednávka vlastivědného sborníku Rodným krajem

Pokud si chcete objednat vlastivědný sborník Rodným krajem, stačí nás jen kontaktovat na tel. čísle 491 465 919 nebo e-mailem na mksck@mksck.cz, kde uvedete svoje jméno, příjmení a adresu, na kterou chcete sborník zasílat.

Cena sborníku:

1 ks 30 Kč + 18 Kč poštovné

2 ks 60 Kč + 18 Kč poštovné

Kontaktní informace redakce sborníku

Sborník vydává Vlastivědný spolek při Městském kulturním středisku Červený Kostelec ve spolupráci s Městskou knihovnou Červený Kostelec, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, Městskými úřady Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov, Úpice, Stárkov, Velké Poříčí, Obecním úřadem Červená Hora, Dolní Radechová, Havlovice, Hořičky, Chvalkovice, Malé Svatoňovice, Studnice, Velké Svatoňovice, Zábrodí, Žernov.

Adresa redakce

Městská knihovna Červený Kostelec, Sokolská 293, 549 41 Červený Kostelec,

e-mail: rodnym.krajem@knihovnack.cz

Pokyny a informace pro autory: redakce tel. 608 346 878

Administrace sborníku (objednávky, fakturace, rozesílání, prodej)

Městské kulturní středisko Červený Kostelec

Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, e-mail: mksck@mksck.cz, tel. 491 465 919

Internetová verze sborníku: www.cervenykostelec.cz

  • Redaktorka - Mgr. Vojtěch Kábrt
  • Redakční rada sborníku
  • Grafická úprava - Kateřina Laštovičková a Kazi Štelzigová Hronov
  • Tisk - Tiskárna V&H Print Hlávko s. r. o., Nové Město nad Metují
  • Náklad - 1500 výtisků. Cena: 30 Kč
  • Registrace - MK ČR E 11961, ISSN 1210-6135
  • Konečná cena pro odběratele 30 Kč, při zasílání je účtováno poštovné.
  • Nevyžádané fotografie a dokumenty se nevracejí.
  • Za obsah článků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo na drobné tiskové úpravy.

Jak lze objednat či získat sborník Rodným krajem?