Jindřich Křeček Jituš 1909-1979 (výstava)

KDY: 8.5.-15.9.2019

Pro letošní rok jsme opětovně připravili do Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci sezonní výstavu. Opět jsme ji zaměřili na významnou osobnost z Červeného Kostelce, která si dle našeho názoru zaslouží více pozornosti, než jí bylo doposud věnováno.

Netvrdíme, že výstava obsáhne celý bohatý život Jindřich Křečka - Jituše, ale klade si za cíl vám jeho osobu přiblížit a seznámit vás s jeho osobností, jeho umem a talentem.

Malé pozvání na výstavu...

Jindřich Křeček se narodil v neděli 7. března 1909 v rázovité roubené chaloupce čp. 241, která po okupaci ustoupila moderní stavbě v červenokostelecké čtvrti Pod Skalkou. Jeho otec, Jindřich Křeček (1880–1945), byl kočím, továrním dělníkem a svého času měl i vlastní povoznictví. Za první světové války byl odveden do armády a zpět do Červeného Kostelce se vrátil až po jejím skončení. Jindřichova matka, paní Albertina Křečková (roz. Kejzlarová, 1882–1975), byla v domácnosti a přivydělávala si jako domácí dělnice, šila pro jednotlivé textilní podniky v Červeném Kostelci. Jejich syn navštěvoval obecnou školu a pak měšťanskou školu v Úpici. Již tehdy jeho učitelé rodičům radili, aby vzhledem ke svému kreslířskému a malířskému nadání pokračoval v dalším vzdělávání s cílem studovat na výtvarné akademii. Pro nedostatek finančních prostředků a také pro nepochopení ze strany svého otce však šel Jindřich do učení k truhlářskému mistru Eduardu Rouskovi v Červeném Kostelci (1. 12. 1923 – 1. 12. 1926).

Současně mladý Jindřich Křeček navštěvoval místní všeobecnou živnostenskou školu pokračovací. Tovaryšský list však získal až 15. dubna 1931. Mezitím 1. října 1929 nastoupil vojenskou prezenční službu u roty Nazdar, hraničářského praporu 2. Sloužil ve Vrchlabí a v Trutnově. Během vojenské služby si vedl zřejmě dobře, protože z činné služby byl v hodnosti poddůstojníka 24. března 1931 propuštěn do zálohy. Poté absolvoval Mistrovskou školu truhlářskou při Státní odborné škole pro zpracování dřeva v Chrudimi (1. 9. 1931 – 15. 4. 1932). Nicméně malování a výtvarná tvorba ho stále lákala. Chtěl jít dále studovat na Umělecko-průmyslovou školu v Praze, avšak pro zranění na ruce se nemohl dostavit ke zkouškám. Nastoupil proto jako návrhář a kreslič u firmy KOEFA, továrna na nábytek v Královci u Trutnova (7. 11. 1932 – 9. 6. 1933). Poté si založil vlastní reklamní kancelář, živnostenský list mu byl vydán 3. září 1934. Později byl zaměstnán také jako retušér v tiskárně Josefa Doležala v Červeném Kostelci (29. 3. 1937 – 14. 9. 1938). Aktivně se zapojoval do osvětové činnosti v červenokosteleckém Sokole, trpělivě se věnoval výchově žáků – mladých sokolů a jako výtvarník se podílel na přípravě sokolských šibřinek.

Právě mnoho zajímavého ze životního osudu tohoto významného červenokosteleckého rodáka, který za svůj život byl malířem, kreslířem, grafikem, publicistou, účastníkem zahraničního odboje se dozvíte na naší výstavě v Domku Boženy Němcové, která probíhá od 8.5.2019 do 15.9.2019. Přijměte proto naše pozvání.

KDE: Domek Boženy Němcové

Výstava je přístupná denně od úterý do neděle (pondělí zavřeno), vždy od 10:00 do 16:00 hodin.

Po případné domluvě předem je možné zajistit i návštěvu v jiný termín či čas.

Vernisáž výstavy

středa 8. května 2019

  • 14:00 – 14:30 položení květin za účasti SVH T-S 20 Pláň u sochy legionáře
  • 14:50 – 15:05 položení květin u hrobu Jindřicha Křečka - Jituše
  • 15:20 – 15:40 slavnostní otevření výstavy s křtem nové knihy
  • 15:50 – 16:15 komentovaná prohlídka výstavy pro zúčastněné

Samostatné komentované prohlídky

Pro zájemce máme připraveny i samostatné komentované prohlídky, při nichž se samozřejmě dozvíte mnohem více. Bude zde také větší prostor pro diskuse a další otázky. V rámci komentované prohlídky vás s tématikou výstavy seznámí historik Bc. Richard Švanda.

Termíny: soboty 18.5., 8.6., 22.6.

(začátek komentované prohlídky vždy ve 14.00 hodin)

Nová kniha k tématu:

Z protektorátu do republiky

Nová publikace věnovaná právě osobě Jindřicha Křečka - Jituše. Kniha vychází z jeho vzpomínek na mládí, období před okupací Československa fašistickým Německem a popisuje i jeho vojenskou anabázi v zahraničním odboji.

S vojáky prošel územím Sovětského svazu, Tureckem, oblast Středního východu a Severní Afriky, aby následně obeplul Afriku na cestě do Anglie a konec války zažil v oblasti Dunkerque

Dokumenty ke stažení:

EXPOZICE_JINDRICH KRECEK JITUS 1909-1979 (DBN, 05-09-2019) WEB.pdf

Plakát k výstavě 8.5.-15.9.2019